• 0342 3172101

Bölümümüz lisans programları (I. Öğretim ve II. Öğretim) eğitim amaçları üç ana başlık altında toplanmıştır:

EA1.Kamu kurum ve kuruluşları ile ulusal/uluslararası özel sektör kuruluşlarında, mühendislik, üretim, operasyon, yönetim gibi değişik kademelerde görevler üstlenebilecek mühendisler yetiştirmek,

EA2.Üniversite, kamu ve ulusal/uluslararası özel sektör kurum ve kuruluşlarında, araştırma-geliştirme faaliyetlerinde bulunabilecek mezunlar yetiştirmek,

EA3.Kendi firmalarını kurabilecek girişimci ve yenilikçi mezunlar yetiştirmek