• 0342 3172101

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü’nün II. Öğretimi de kapsayan genel misyonu üç temele dayanır: öğretim, araştırma ve toplumsal hizmet. Bölümümüzün öğretim politikası hem I. öğretim hem II. öğretim öğrencilerimizin ayrım gözetilmeksizin ve aynı çaba ile mühendislik bilgi ve becerisine ulaşmalarını sağlamaktır. Bu temellere bağlı olarak, Bölümümüzün ilk misyonu öğrencilerini, Elektrik-Elektronik Mühendisliği’nin tüm ana dallarında çağın gerektirdiği bilgi ve becerilerle donatılmış, üstün nitelikli olarak yetiştirerek, profesyonel yaşamlarında üretken, sürekli öğrenen ve lider kişiler olmalarını, evrensel mühendislik bilgileri ile donatılmalarını sağlamaktır.

      Araştırma ve toplumsal hizmet (bilimsel ve sosyal)  misyonlarıyla ilgili olarak, mezunlarımızın akılcı, yaratıcı ve etkili olarak çalışmaları için yeteneklerini ve beklentilerini geliştirmelerinde, şimdiki ve gelecek teknolojik ihtiyaçlara gerçekçi ve yenilikçi çözümler üretmelerinde, sosyal ve bilimsel alanlarda liderlik rolü üstlenebilmelerinde onlara yardımcı olmak için mezunlarımızı geniş bilimsel ve sosyal zeka ile  donatmayı amaçlamaktayız. Ayrıca toplumumuzun ve ülkemizin ihtiyaçları göz önünde tutularak bilim ve teknoloji üretimine katkıda bulunmak, sanayi ile işbirliği içerisinde yürütülen mühendislik faaliyetleriyle ülkemizin teknolojik gelişimine destek olmak, dış bağımlılığımızı azaltmak, teknoloji ve bilgi ihraç eden altyapıyı kurabilecek insanlar yetiştirmek temel hedeflerimizden en önemlileridir.