• 0342 3172101

10 Mayıs 1974 tarihli Mütevelli Heyet toplantısında alınan 1974/13-117 sayılı kararla Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümünün açılmasına karar verilmiştir. Programın Amacı Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümünün amacı profesyonel eğitim almış aynı zamanda da ulusal-uluslararası düzeyde uygulamalı ve pratik alanlarda çalışma ve araştırma yapabilecek elektrik-elektronik mühendisi ve bilim adamı adayı yetiştirmektir. Program, yaratıcı ve analitik düşünebilme yeteneğini öğrencilere kazandırır. İngilizce hazırlık programıyla birlikte 4 yıllık lisans programını basari ile tamamlayan öğrencilere lisans diploması (B.Sc.) ve "Elektrik-Elektronik Mühendisi" ünvanı verilir. Bölümde yüksek lisans (M.Sc.) ve doktora (Phd) ünvanları da verilmekte, devreler ve sistemler, elektronik, telekomünikasyon, elektromanyetik alanlar ve mikrodalga tekniği, elektrik makinaları, enerji sistemleri, kontrol ve kumanda alanlarında uzmanlaşma olanağı da sunulmaktadır. Bölümün uygulamalı dersleri için yeterli sayıda laboratuarı mevcuttur. Gereken Nitelikler Elektrik-Elektronik Mühendisliği Programında okumak isteyen öğrencilerin: · çalışmalarını gerektiğinde bağımsız, gerektiğinde grup ile birlikte sürdürebilecek, · teknolojideki araştırma geliştirme ve yenilikleri takip edebilen, · kavrama, yaratıcılık ve iletişim yetenekleri gelişmiş, · matematik ve fiziğe ilgili ve bu alanlarda başarılı, · dikkatli ve sabırlı olmaları gerekir. Meslek Elemanlarının Yaptıkları Belli Başlı İşler Elektrik-Elektronik mühendislerinin başlıca görevleri bağlı olduğu kuruluşlardaki yaptıkları başlıca teknik hizmetler şunlardır: · çalışma planı hazırlamak ve bu planın düzgün bir şekilde yürütülmesini sağlamak ve takip etmek, · proje uygulamalarında teknisyen aşamasındaki çalışanlar ile proje arasındaki koordinasyonu sağlayacak bir elemen olarak faaliyet göstermek, · üretim aşamasında işlemlerin kusursuz çalışmasını sağlamak ve ürünün kalite değerlendirilmesini yapmak, · tesiste projelendirme ve koordinasyonu sağlamak, · işletmelerde kendi sorumluluğundaki sistemin güvenilir ve etkin bir şekilde işletilmesini sağlamak ve gerektiğinde sistemin güncelleştirilmesi ilgili yapılacakları tespit ederek amirine rapor etmek, · malzeme ve donanım alışında ve satışında teknik danışmanlık yapmak ve gerekli kontrolleri yapmak, · araştırma-Geliştirme faaliyetleri ile ilgili kuruluş ve bölümlerde yeni ürünler geliştirilmesi ya da var olan ürünlerin iyileştirilmesi ile ilgili fikirler üretmek ve gerekli altyapının oluşturulmasında çalışmalar yapmak olarak sıralanabilir. Mezunlar: · haberleşme ve telekominikasyon · elektromekanik sanayii, · yurtiçi ve yurtdışı fabrika ve işletmelerinin elektrik müteahhitlik, işletim ve danışmanlık hizmetleri, · enerji üretim, iletim, dağıtım, tüketim sektörü, · elektrik makinaları ve transformatör imalat sanayii, · güç elektroniği ve sürücü sistemler, · elektrik makinaları dinamiği, modellenmesi ve kontrolü, · bina ve yol aydınlatmaları, fabrika ve bina otomasyonları, · elektrikle ısıtma, proje ve uygulama mühendisliği, · yüksek gerilim şalt cihazları üretimi, alanlarında çalışabildikleri gibi, kendi danışmanlık ve müteahitlik bürolarını da kurabilirler. Çalışma Ortamı ve Koşullar Çalışma ortamı, mezunların çalıştığı işe bağlı olarak çok geniş bir alanda değişim gösterir. Tasarım, projelendirme, satış temsilciliği, danışmanlık, müşteri hizmetleri ve ilişkilerine dayalı işler daha çok ofis ve bilgisayar ortamında çalışırlar ve ayrıca gerektiğinde kısa süreli seyahat gerektiren işlerde görevlendirilebilirler. Araştırma ve geliştirmeye dayalı iş türlerinde laboratuar ortamında, üretim, konstrüksiyon ve şantiye ile ilgili sektörlerde çalışan mühendisler kapalı, gürültülü ve tozlu ağır koşullar içeren ortamlarda iş takibi ve kontrolü sırasında bulunabilirler.