• 0342 3172101

Devreler ve Sistemler Anabilim Dalı Yüksek Lisans Öğrencisi Abdullah Hamawiya
"Three level dc/ac inverter using half bridges and voltage vector selection
algorithm."
konulu seminer verecektir.

Tarih: 14.01.2020
Saat : 13.00
Yer  : EEE Müh. Böl. Seminer Salonu