EEE411 1.Öğretim

EEE411 2.Öğretim

EEE461 2.Öğretim

Bu derslere kayıt  yaptıran öğrencilerin Ders ekle-bırak tarihlerinde (30 Eylül-1 Ekim 2021) ivedi olarak Dr.Öğr.Üyesi Serkan ÖZBAY ile iletişime geçerek (sozbay@gantep.edu.tr) bu dersleri düşürmeleri gerekmektedir.