MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞINA

        Tek Hazine Kurumlar Hesabı Uygulamasına 30.03.2021 tarihi itibariyle geçilecek olup, bu
kapsamda harcama birimlerinin kullandıkları tahsilat hesaplarının azaltılması yoluna gidilmiştir.

 
        Bu kapsamda; mezun öğrencilerden alınacak not durum belge bedelleri ile diploma kılıf
bedellerinin farklı hesaplar yerine tek hesapta toplanmasına karar verilmiştir.


        Bu nedenle; bugünden itibaren mezun öğrencilerden alınacak not durum belgesi ile, diploma kılıf
bedellerinin, T. Halk Bankası Gaziantep Üniversitesi Şubesindeki TR07 0001 2001 3380 0004 0000 62
iban nolu banka hesabına yatırılması hususunda;
Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.

Bekir HÖBEK
Strateji Geliştirme Daire Başkanı