• 0342 3172101

Tek ders sınavları Gazuem üzerinden online yapılacaktır. Bölümümüzdeki bütün dersler için sınavlar 17 Eylül 2020 Perşembe saat:15.00 de yapılacaktır.

Sınava girecek öğrencilerin isimleri ekli listededir.

 

Single course exams will be held online with Gauzem system. Exams for all courses in our department will be held on Thursday, 17 September 2020 at 15.00.

The names of the students who will take the exam are in the attached list.

 

http://eee.gantep.edu.tr/upload/files/Tek%20Ders%20S%C4%B1nav%C4%B1na%20Girecek%20%C3%96%C4%9Frencilerin%20Listesi-son(1).docx