• 0342 3172101

EEEO400 dersi ile EEE499 dersini bu dönem aynı anda alacak öğrencilerden, intörn eğitimini  şehir dışında yapacak öğrencilerin, geçmiş dönemlerde EEE499 dersininin işlenişinde yaşanan sıkıntılar sebebiyle, EEE499 Mezuniyet Projesi kapsmaında, en az iki haftada bir danışman hocası ile toplantı yapması gerekmektedir. Aksi takdirde EEE499 dersinden devamsızlık sebebiyle başarısız sayılacaktır.

Ayrıca, 2020-2021 Güz Döneminden itibaren, EEEO400 ve EEE499 dersine aynı anda kayıt yaptıran öğrencilerin intörnlük eğitimlerini sadece şehir içerisinde (Gaziantep) yapabilmelerine karar verilmiştir.

 

Students who will take the EEEO400 course and the EEE499 course at the same time, and those who will take the internship education outside the city, have to meet with the advisor at least once every two weeks. This is because of the problems and difficulties encountered in the past. Otherwise, EEE499 course will be considered unsuccessful due to not attendance.

In addition, it is decided that students who enroll in EEEO400 and EEE499 courses at the same time from the 2020-2021 Fall Semester can do their internship training only in the city (Gaziantep).