İntörn raporlarının, intörn danışman hocalarına e-mail ile, ayrıca raporun yazıcı çıktısının bölüm sekreterliğine (elden yada kargo ile) gönderilmesi gerekmektedir. Bölüm sekreterliğine gönderilen yazıcı çıktılarının her sayfasında şirket yetkilisinin imza ve kaşesi olması gerekmektedir.