• 0342 3172101

Due to a technical problem occurred on the course registration system, course surveys for 2019-2020 Fall Semester cannot be accessed. That is why you must log in to course registration system until 15.09.2020 and complete the corresponding course surveys.

Ders kayıt sisteminde meydana gelen teknik bir aksaklıktan dolayı, 2019-2020 Güz dönemine ait ders anketlerine erişilememektedir. Bu yüzden 15.09.2020 tarihine kadar ders kayıt sistemine girerek ilgili anketleri doldurmanız gerekmektedir.