• 0342 3172101

Üniversitemiz Senatosu tarafından 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı Yaz Okulu Sonunda Üniversitemiz Önlisans-Lisans programlarda kayıtlı öğrencilerin mezun/intörn olabilmesi için sadece başarısız( NA ve alınmamış dersler hariç) oldukları bir dersi kalmış olan öğrencilerimize bu ders için tek ders sınavı verilmesi kararı alınmıştır. Tek ders sınavına girmek isteyen öğrencilerimiz 03-11 Eylül 2020 tarihleri arasında kayıtlı oldukları Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu Bölüm başkanlıklarına şahsen dilekçe vererek veya kayıtlı oldukları Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokullarımızın web sayfalarında yer alan mail adreslerine dilekçelerini göndererek başvuru yapabileceklerdir. Yapılan başvurular 14-16 Eylül 2020 tarihlerinde bölüm başkanlıkları tarafından değerlendirilecek olup, başvurusu kabul edilen öğrenciler 17.09.2020 tarihinde tek ders sınavına gireceklerdir.
Sınav saati Bölümler tarafından web sayfasında ilan edilecektir.

Verilen dilekçelerde, girilmek istenen dersin belirtilmesi ve kayıt danışmanlarının belirtilmesi gerekmektedir.